pw. św. Piotra z Alkantary Karwina

 
Autor: venca44
 
Autor: L.Decky
Autor: foto z roku 1896
Autor: foto z roku 1894
Autor: foto z roku 1993
Autor: foto z roku 2008
Autor: foto z roku 2014 (po rekonstrukcji z 2012r.)
Autor: strona internetowa kościoła
 
 

Miejscowość: Karwina
Wyznanie: Katolicki
Adres: Dolní, 735 06 Karwina, Czechy

Krótka historia:
Kościół św. Piotra z Alkantary został zbudowany w stylu barokowym, w 1736 roku. Fundatorem kościoła był hrabia Franciszek Wilhelm Larisch. Kościół wzniesiono na miejscu wcześniejszego, drewnianego, kościoła pw. św. Marcina, wzmiankowanego już w roku 1447. W Księstwie Cieszyńskim istniało już kilkanaście kościołów, których patronem był św. Marcin, postanowiono zatem aby patronem nowego kościoła został św. Piotr z Alkantary. Kościół konsekrował w 1759 roku biskup wrocławski Filip Gotthard Schaffhotsch. Ze starego kościoła pozostawiono, używaną po dziś dzień, kamienną chrzcielnicę z pierwszej połowy XV wieku. Przed głównym wejściem do kościoła, po lewej stronie, stoi figura Matki Boskiej z 1861 roku, która jest przykładem tradycyjnej sztuki ludowej mieszkańców Księstwa Cieszyńskiego. Po prawej natomiast znajduje się kamienny krzyż z 1858 roku. Obok kościoła znajduje się niewielka kapliczka i grobowiec familii Fornerów.
(Oprac. Władysław M. Żagan)

Atrakcją turystyczną „starej” Karwiny jest pochylony kościół św. Piotra z Alkantary. Podczas wakacji można zwiedzać go w każdą sobotę w godzinach od 10 do 16.
Świątynia jest jedną z niewielu budowli, które pozostały dziś w Karwinie-Kopalniach. Przed II wojną światową rozciągało się na tym terenie samodzielne, liczące ponad 20 tys. mieszkańców miasto Karwina. Wydobycie węgla kamiennego sprawiło, że uległo niemal całkowitej zagładzie. Domy zaczęły się zapadać, w miejscach dawnych ulic powstały zbiorniki wodne. Zniszczone zostały zabytkowe budynki, znikły kolonie górnicze. Jak wyrzut sumienia pozostał pochylony kościół św. Piotra z Alkantary.Pierwsza dochowana wzmianka o karwińskim kościele parafialnym pochodzi z 1447 r. Był to drewniany kościół św. Marcina. Na jego miejscu powstał w 1736 r. nowy, w barokowym stylu, wyświęcony 5 sierpnia 1759 r. Jego patronem został św. Piotr z Alkantary. Od końca XIX w. zwany jest przez karwiniaków starym kościołem. Starym, gdyż w 1898 r. niedaleko karwińskiego ratusza wybudowano kościół nowy – pod wezwaniem św. Henryka. W 1960 r. został jednak zburzony.Podobny los miał spotkać kościół św. Piotra z Alkantary. Od 1854 r., kiedy rozpoczęto kopanie węgla, wydobyto spod niego 27 pokładów o łącznej grubości 46,82 metra. Stojąca kiedyś na wzgórzu świątynia obniżyła się o 37 metrów i przechyliła o 6,8 stopnia. Dwukrotnie skracano jej wieżę, by nie stanowiła zagrożenia. Jeszcze na początku lat 90. XX w. kościół groził zawaleniem i przeznaczony był do rozbiórki. O jego uratowanie zaczął walczyć ówczesny proboszcz parafii ks. Ernest Dostal. I udało się.Po remontach generalnych kościół św. Piotra z Alkantary nadal służy wiernym, ale postanowiono wykorzystać go także jako produkt turystyczny. Karwina-Kopalnie to samodzielna parafia rzymskokatolicka, zarządzana przez księży parafii w Karwinie-Frysztacie.Krzywy kościół nie powinien się już bardziej przechylać, został ściągnięty stalowymi linami. Nie grozi też dalsze jego obniżanie, ponieważ nie będzie nowych deformacji terenu. Kościół nazwano czeską Pizą, gdyż jego nachylenie jest tylko minimalnie mniejsze od nachylenia słynnej wieży.
(za OX.pl)

Proboszczowie:
do uzupełnienia

Godziny nabożeństw:
niedziela 9.30

Kontakt:
do uzupełnienia