• Kościół katolicki św. KlemensaUstroń
 

Słowo wstępu

Niełatwo dotrzeć osobiście do 250 kościołów na Śląsku Cieszyńskim, umówić się na otwarcie świątyni, poprosić o włączenie oświetlenia, ustalić nazwiska proboszczów sprzed stu laty... Liczę na Wasze wsparcie w kompletowaniu informacji o historii budynku, o proboszczach sprzed wieków, o terminach nabożeństw. Będę wdzięczny za aktualne fotografie i stare pocztówki, za uzupełnianie zawartych na portalu wiadomości. Część kościołów jest przedstawiona bardziej szczegółowo, część niestety tylko zasygnalizowana. Oczekuję współpracy w uzupełnianiu informacji i w korygowaniu ewentualnych błędów. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, propozycje i sugestie. Zbudujmy "bazę danych" o ekumeniźmie i wielokulturowości naszej ziemi, naszej Małej Ojczyzny – Ojcowizny - Zbigniew Niemiec.

 

Wyszukaj kościół na mapie

 
mapa
 • Kościoły katolickie  Kościoły katolickie
 • kościoły ewangelicko-augsburskie kościoły ewangelicko-augsburskie
 • Kościoły nieistniejące Kościoły nieistniejące
 • kościoły Śląskiego Kościoła Ewangelickiego kościoły Śląskiego Kościoła Ewangelickiego
 • kościoły husyckie kościoły husyckie
 • kościoły polskokatolickie kościoły polskokatolickie
 • kościoły Wolnych Chrześcian kościoły Wolnych Chrześcian
 • kościoły czeskobraterskie kościoły czeskobraterskie
 • kościoły luterańsko-ewangelickie kościoły luterańsko-ewangelickie
 • kościoły chrześciańskie kościoły chrześciańskie
 • kościoły Adwentystów Dnia Siódmego kościoły Adwentystów Dnia Siódmego
 • kościoły apostolskie kościoły apostolskie
 • Synagogi Synagogi
 • kościoły zielonoświątkowe kościoły zielonoświątkowe
 • kościoły braterskie kościoły braterskie
 • kościoły Cerkwi Prawosławnej kościoły Cerkwi Prawosławnej
 • kościoły greckokatolickie kościoły greckokatolickie
 • kościoły ewangelicko-metodystyczne kościoły ewangelicko-metodystyczne