Śląsk Cieszyński

 

Księstwo Cieszyńskie (łac. Ducatus Tessinensis, niem. Herzogtum Teschen, czes. Těšínské knížectví) – śląskie księstwo ze stolicą w Cieszynie, istniejące w latach 1290 - 1918. W latach 1290-1653 znajdowało się pod panowaniem miejscowej linii Piastów. W 1653 roku przeszło pod panowanie Habsburgów. Od 1722 roku książęta cieszyńscy pochodzili z dynastii książąt lotaryńskich, w latach 1767 - 1822 z dynastii Wettynów a od 1822 do 1918 roku z dynastii Habsburgów lotaryńskich.

Granice Księstwa Cieszyńskiego

granica północna: wzdłuż rzeki Olzy od ujścia do rzeki Odry w pobliżu Bogumina i dalej na wschód wzdłuż granicy polsko-czeskiej w okolicach Karwiny,  następnie na terytorium Polski wzdłuż północnej granicy powiatów cieszyńskiego i pszczyńskiego (po części wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego a dalej powiatów bielskiego i pszczyńskiego wzdłuż rzeki Wisły aż do ujścia rzeki Białej;

granica wschodnia: wzdłuż rzeki Białej przez miasto Bielsko-Biała aż do ujścia dopływowej rzeki Białki następnie na zachód wzdłuż rzeki Białki pomiędzy miejscowościami Bystra Śląska i Bystra Krakowska do szczytu góry Klimczok; dalej na południe zgodnie z granicą powiatów cieszyńskiego i żywieckiego aż do granicy polsko-słowackiej;

granica południowa: wzdłuż granicy państwowej pomiędzy Polską i Słowacją w rejonie Koniakowa a następnie na zachód wzdłuż granicy pomiędzy Czechami i Słowacją aż do źródeł rzeki Ostrawicy;

granica zachodnia: wzdłuż rzeki Ostrawicy aż do jej ujścia do rzeki Odry na terenie miasta Ostrawy dalej na północ wzdłuż rzeki Odry aż do ujścia rzeki Olzy w rejonie Bogumina;

 

Piastowie cieszyńscy – linia dynastii Piastów śląskich, wywodząca się od Mieszka cieszyńskiego syna Władysława opolskiego. Od około 1290 roku do 1653 roku panowała w Księstwie Cieszyńskim oraz na czasowo podległych mu ziemiach. W linii męskiej wygasła na Fryderyku Wilhelmie(1625), a w linii żeńskiej na Elżbiecie Lukrecji (1653).Piastowie cieszyńscy byli jedną z najdłużej panujących linii dynastii piastowskiej.

Pierwsze pokolenie
Mieszko cieszyński (ur. 1252/56 zm. 1314 lub 1315)

Drugie pokolenie
Kazimierz I cieszyński (ur. 12801290, zm. 1358)

Trzecie pokolenie
Anna cieszyńska (ok. 1324 - 1367)
Wiola Elżbieta (ur. 1291 zm. 1317)
Bolesław cieszyński (1331/1332 – 1356)
Władysław cieszyński (ur. 1325/1331 - zm. w maju 1355)
Przemysław I Noszak (ur. 1332/36 - zm. 23 maja 1410)
Siemowit cieszyński (ur. ok. 1340, zm.25 września 1391)

Czwarte pokolenie
Bolesław I cieszyński (ur. po 1363 - zm.6 maja 1431)

Piąte pokolenie
Aleksandra cieszyńska (ur. ok. 1412  zm. po 1460)
Wacław I cieszyński (ur. 1413, zm. 1474)
Władysław głogowski (cieszyński) (ur. ok. 1420,  zm. w lutym 1460)
Przemysław II cieszyński (ur. ok. 1420, zm.18 marca 1477)
Bolesław II cieszyński (ur. ok. 1425,  zm.8 października 1452)

Szóste pokolenie
Kazimierz II cieszyński (ur. ok. 1448, zm.13 grudnia 1528)
Jadwiga (ur. 1469/1472, zm.16 kwietnia 1521)

Siódme pokolenie
Fryderyk cieszyński (ur. ok. 1481 zm. w czerwcu 1507)
Wacław II cieszyński (ur. ok. 1492 zm.17 listopada 1524)

Ósme pokolenie
Wacław III Adam (ur.  grudzień 1524,  zm.4 listopada 1579)

Dziewiąte pokolenie
Fryderyk Kazimierz frysztacki (ur. 1541/42, zm.4 maja 1571)
Adam Wacław (ur. 12 lub13 grudnia 1574, zm.13 lipca 1617)

Dziesiąte pokolenie
Fryderyk Wilhelm cieszyński (ur. 9 listopada 1601, zm.19 sierpnia 1625)
Elżbieta Lukrecja (ur.1 czerwca 1599, zm.19 maja 1653)