Adwentystów Dnia Siódmego Skoczów

 
Autor: Zb.Niemiec
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
 
 

Miejscowość: Skoczów
Wyznanie: Adwentystów Dnia Siódmego
Adres: Osiedlowa 26, 43-430 Skoczów, Polska

Krótka historia:
Skoczowska grupa adwentystów została utworzona 3 kwietnia 1911 roku. W ciągu następnych lat, dzięki pracy pionierów, liczba ludzi w zborze wzrosła do 80 osób. Prowadzono regularne, cotygodniowe lekcje biblijne, które odbywały się m.in. u braterstwa Chodurów, Bażanowskich i Pieszków. W późniejszym czasie zbór skoczowski rozdzielił się na grupy: Skoczów, Nierodzim, Jaworze, Wisła i Brenna. Pierwsze nabożeństwa odbywały się w prywatnych mieszkaniach: u brata Szalbuta w Skoczowie, u brata Bażanowskiego na Bładnicach oraz u brata Holeksy w Brennej.

W latach dwudziestych XX w. powstały chór mieszany oraz orkiestra dęta. W 1926 roku wspólnymi siłami zbudowano dom modlitwy w Skoczowie. Do czasu wybuchu II wojny światowej organizowano zjazdy i zebrania okręgowe, które bardzo często łączono z niedzielnymi wycieczkami w góry, aby i tam wielbić Pana pieśnią. Po zakończeniu walk, w lipcu 1945 roku wyremontowano zniszczoną kaplicę. W tym czasie, stan liczebny wyznawców wynosił 46 dorosłych osób. Przeprowadzanie wielu akcji ewangelizacyjnych, pozwoliło na przyjęcie kolejnych wiernych.

Plany architektoniczne obecnego budynku kościoła, wykonane przez Tadeusza Walarusa, zostały zatwierdzone w 1987 roku. W trakcie budowy, zbór organizował spotkania na łonie natury, a zimą kuligi. Po czterech latach, 30 listopada 1991 roku, nastąpiło poświęcenie domu modlitwy. Nowy obiekt nie powstałby bez pomocy członków zboru oraz wielu ofiarodawców z kraju i z zagranicy.

Przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie działa m.in. Chrześcijańska Służba Charytatywna, która prowadzi pomoc żywieniową i odzieżową, punkt konsultacyjny ds. uzależnień, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, organizuje również programy okolicznościowe, wycieczki dla dzieci, a także koncerty charytatywne. Od 2008 roku prowadzone są również spotkania Klubu Zdrowia, które zgłębiają wiedzę uczestników w zakresie medycyny oraz zasad prawidłowego odżywiania.
(za OX>PL)

Proboszczowie:
Pastor Tadeusz Niewolik
Telefon: +48 606 608 077
Pastor Jacek Matter
tel.: +48 791 733 189

Godziny nabożeństw:
sobota, godz. 9:30 - 12:00,

Kontakt:
Telefon: +48 606 608 077