Jana Chrzciciela Cisownica

 
Autor: Zb.Niemiec
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: akwarela B. Heczko
 
 

Miejscowość: Cisownica
Wyznanie: Ewangelicko-Augsburski
Adres: Cisownica 268, 43-440 Cisownica, Polska

Krótka historia:
21 czerwca 1981 roku, uroczystoś poświęcenia.
Projekt kościoła:inż.arch. Karol Kozieł
Wystrój wewnętrzny:artysta Jan Herma
Projekt konstrukcji:Jan Czudek i mgr. inż. Karol Niedoba z Goleszowa.
Prace spawalnicze:inż.Karol Cymorek i Janusz Krop, pomagał Andrzej Śliwka sen.
Organy:
dar Światowej Federacji Luterańskiej (dawny oddział w byłych Niemczech Wschodnich). Złożone w kościele w 1983 r.
Dzwony:
dar Diecezji Mazurskiej. Za zgodą seniora ks.Pawła Kubiczka, ks. proboszcza Wilhelma Firli z Sorkwit zdjęto dzwony z wieży opuszczonego kościoła w Warpunach i zamontowano na wieży cisownickiego kościoła.

Proboszczowie:
ks. Marek Twardzik

Godziny nabożeństw:
niedziela: 9:00

Kontakt:
43-440 Goleszów, Cisownica 32
tel/fax 33 858 60 81
Godziny otwarcia kancelarii:
Poniedziałek 9:00-12:00
Sroda 15:00 - 18:00
Piątek 9:00 - 12:00