Jezusowy - filiał Gumna

 
Autor: Zb.Niemiec
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
 
 

Miejscowość: Gumna
Wyznanie: Ewangelicko-Augsburski
Adres: Gumna 113, Gumna, Polska

Krótka historia:
1863 - budowa szkoły przez ewangelików z Ogrodzonej, Gumien i Zamarsk
1956 - przeniesienie szkoły do Krasnej
1980-1981 - remont budynku, ustawienie ołtarza i ambony
6 VIII 1981 - poświęcenie sali

Proboszczowie:
ks. Tomasz Chudecki,
prezbiter Jan Fryda.

Godziny nabożeństw:
niedziele i święta 10.00

Kontakt:
Adres:
pl. Kościelny 6
43-400 Cieszyn
Tel: +48 33 857 96 69
kontakt: 33/856 28 51