pw. św. Melchiora Grodzieckiego Brenna

 
Autor: Zb.Niemiec
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
 
 

Miejscowość: Brenna
Wyznanie: Katolicki
Adres: Świętego Melchiora Grodzieckiego, 43-438 Brenna, Polska

Krótka historia:
Św. Melchior Grodziecki żył w latach 1584-1619. Urodził się w Cieszynie i był potomkiem zasłużonego polskiego rodu Grodzieckich (Grodeckich). Lata dzieciństwa spędził w pobliskim Grodźcu Śląskim. Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie ukończył jezuickie kolegium. Wtedy też postanowił związać swoje życie z jezuitami i wstąpić do nowicjatu w Brnie. Studia zakończył uzyskaniem tytułu doktora teologii i filozofii.

W 1614 roku przyszły święty otrzymał święcenia kapłańskie. Początkowo służył w Pradze i pobliskiej wsi Kopanina, jednak po czterech latach, z powodu wybuchu wojny trzydziestoletniej (i związanego z nią wypędzania jezuitów), musiał opuścić Czechy. Melchior Grodziecki wyruszył w kierunku Węgier. W 1619 roku - jako kapelan wojskowy - udał się do Koszyc. We wrześniu tego samego roku, wraz z dwoma innymi kapłanami trafił w ręce żołnierzy księcia Siedmiogrodu.

Trzej duchowni byli poddawani okrutnym torturom, połączonymi z próbami nakłonienia do rezygnacji z wiary katolickiej, a następnie zostali zamordowani. W styczniu 1905 roku papież Pius X ogłosił beatyfikację Męczenników Koszyckich, a w lipcu 1995 roku Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał ich kanonizacji. Kościół w Brennej Lachach jest pierwszą w Polsce świątynią pod wezwaniem św. Melchiora Grodzieckiego.

Kaplica mszalna nie powstałaby, gdyby nie starania księdza proboszcza Józefa Budniaka (służącego w latach 1989-2004) oraz zaangażowanie i praca miejscowych parafian (wykonywali ją miejscowi fachowcy, ale również i ewangelicy). Budowę rozpoczęto w maju 1992 roku, natomiast ponad rok później, 27 listopada 1993 roku, biskup Tadeusz Rakoczy dokonał konsekracji kościoła. Architektem świątyni jest mgr inż. Michał Kuczmiński z Katowic. Rzeźby w drewnie wykonał mieszkaniec Brennej - Józef Pietrzyk. (za OX.pl)

Proboszczowie:
do uzupełnienia

Godziny nabożeństw:
niedziela 12.00
poniedziałek, sobota 18.00

Kontakt:
ul. św. Melchiora Grodzieckiego
43 - 438 Brenna

tel. (33) 853 62 78