pw. św. Jana Chrzciciela Brenna

 
Autor: Zb.Niemiec
 
YouTube
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: grafika Zb. Niemiec
 
 

Miejscowość: Brenna
Wyznanie: Katolicki
Adres: Księdza Rudolfa Juroszka, 43-438 Brenna, Polska

Krótka historia:
Pierwsza drewniana kaplica w Brennej powstała w 1719 roku przez jezuitów i została poświęcona św. Janowi Chrzcicielowi. Po pewnym czasie, prowizoryczna kaplica uległa ruinie, dlatego w 1762 roku o. Franciszek Hirchenhann zbudował ją na nowo. Zwieńczenie dzieła prawdopodobnie nie miałoby miejsca, gdyby nie wsparcie ówczesnego starosty cieszyńskiego Jakuba Madzi oraz wójta gminy Brenna Jurka Mostali.

Regulacja stosunków kościelnych na Śląsku Cieszyńskim pozwalała na zakładanie wielu nowych parafii. Ze względów politycznych, papież wymusił kasatę zgromadzenia jezuitów. Ojcowie jezuici nadal pracowali w duszpasterstwie, jednak jako kapłani diecezjalni. Władze państwowe stwierdziły konieczność utworzenia nowej parafii również w Brennej. Orzeczenie w tej sprawie przedstawiono do cesarskiej akceptacji w 1784 roku.

Rok później powstała Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej, uposażona z tzw. Funduszu Religijnego (którego budżet składał się z środków finansowych odebranych zakonom, które nie prowadziły działalności charytatywnej, duszpasterskiej lub szkolnej). Początkowo należała do dekanatu bielskiego, jednak w 1804 roku weszła w skład nowo powstałego dekanatu skoczowskiego. Decyzję o zgodzie na budowę kościoła zakomunikował dyrektor Komory Cieszyńskiej w 1792 roku. Cztery lata później, za zgodą cieszyńskiego Urzędu Powiatowego, poświęcono nowo wybudowaną świątynię. Stało się to dokładnie 21 sierpnia 1796 roku.

Kościół kilkakrotnie poddawany był pracom remontowym i renowacyjnym. Z okazji 200-lecia istnienia, W latach 1991-1995 przeprowadzono remont dachu, dokonano zmiany wystroju prezbiterium wprowadzając nowy kamienny ołtarz, odrestaurowano elewację świątyni i odświeżono malowanie jej wnętrza. W latach 2005 - 2010 wymieniono instalację elektryczną, oświetlenie, posadzkę, ogrzewanie i ławki, a także dokonano renowacji witraży. Pięć lat temu kościoł wymalowano, nadając mu nową kolorystykę, dopasowaną do wnętrza świątyni.
//za OX>PL//

Proboszczowie:
dawni proboszczowie:
ks. Józef Budniak
31.08.1989 - 04.09.2004
ks. Alfons Chmiel
21.12.1967 - 31.08.1989
ks. Rudolf Juroszek
30.08.1935 - 20.12.1967
ks. Jan Skulina
24.07.1910 - 01.09.1935
ks. Józef Ferfecki
15.07.1888 - 19.04.1910
ks. Henryk Dziekan
04.11.1878 - 26.02.1888
ks. Marcin Kafka
listopad 1870 - 1878
ks. Karol Wolny
19.02.1854 - sierpień 1870
ks. Józef Palarczyk
18.04.1839 - 30.11.1853
ks. Mikołaj Bahr
22.06.1832 - 13.12.1838
ks. Sebastian Niczewski
30.01.1818 - 23.01.1832
ks. Karol Szlosarek
01.11.1785 - grudzień 1817

obecny proboszcz
ks. Czesław Szwed

Godziny nabożeństw:
W soboty: 16:45
W niedziele i święta: 7:15, 9:00, 10:30, 16:45

Kontakt:
tel. 338536525