Piosek Jabł. E

 
Autor:
 
Autor: internet
 
 

Miejscowość: Piosek
Wyznanie: Śląski Kościół Ewangelicki
Adres: Piosek 496, 739 84 Piosek, Czechy

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
ing mgr Jiri Kaleta

Godziny nabożeństw:
do uzupełnienia

Kontakt:
tel: +420 558 340 140