Nawsie E

 
Autor: internet
 
Autor: internet
Autor: internet
 
 

Miejscowość: Nawsie
Wyznanie: Śląski Kościół Ewangelicki
Adres: Dlouhá 47, 739 92 Návsí, Czechy

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
mgr Erich Bocek

Godziny nabożeństw:
do uzupełnienia

Kontakt:
tel: +420 558 357 215