Guty G

 
Autor: INTERNET
 
Autor:
 
 

Miejscowość: Guty
Wyznanie: Śląski Kościół Ewangelicki
Adres: Trzyniec 151, 739 55 Trzyniec, Czechy

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
mgr Vlastimil Ciesar

Godziny nabożeństw:
do uzupełnienia

Kontakt:
00420 607 526 467