Synagoga

 
Autor: Muzeum Śl. Ciesz.
 
 
 

Miejscowość: Cieszyn
Wyznanie: Synagogi
Adres: Cieszyn ul. Michejdy 1

Krótka historia:
Zbudowana w 1838 roku. W 1878 roku przebudowana przez arch. Antoniego Jonkisza w stylu neoromańsko-mauretańskim. 13 września 1939 roku spalona przez hitlerowców.

Proboszczowie:
nie dotyczy

Godziny nabożeństw:
nie dotyczy

Kontakt:
nie dotyczy