Synagoga Skoczów

 
Autor:
 
Autor: z arch.Jacka Proszyka
Autor: arch. Muzeum Śl. Ciesz.
 
 

Miejscowość: Skoczów
Wyznanie: Synagogi
Adres: Adama Mickiewicza 5, 43-430 Skoczów, Polska

Krótka historia:
...przebudowana w 1901 roku.

Proboszczowie:
nie dotyczy

Godziny nabożeństw:
nie dotyczy

Kontakt:
nie dotyczy