Synagoga Ustroń

 
Autor: internet
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: ze zbiorów Muzeum Śl. Ciesz.
Autor: ze zbiorów Jacka Proszyka
 
 

Miejscowość: Ustroń
Wyznanie: Synagogi
Adres: Ogrodowa 10, 43-450 Ustroń, Polska

Krótka historia:
Synagoga w Ustroniu (ul. Ogrodowa 10) została wybudowana w latach 1901-1902 i uroczyście oddana do użytku w lipcu 1902 r. W rzeczywistości był to dom modlitwy i nigdy nie było tutaj stałego rabina, jednak ustrońscy Żydzi zawsze uważali ją za synagogę.
Podczas II wojny światowej jesienią 1939 r. żołnierze niemieccy spalili synagogę, a następnie nakazali rozebranie jej ruin.

W czerwcu 1997 r. w miejscu tym odsłonięto pamiątkowy obelisk.

Proboszczowie:
nie dotyczy

Godziny nabożeństw:
nie dotyczy

Kontakt:
nie dotyczy