Adwentystów D.S. Ustroń

 
Autor: Zb. Niemiec
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor:
Autor:
 
 

Miejscowość: Ustroń
Wyznanie: Adwentystów Dnia Siódmego
Adres: Długa 47, 43-450 Ustroń, Polska

Krótka historia:
W roku 1969 zakupiono budynek w Ustroniu- Hermanicach
W październiku 1969 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowej kaplicy.
W roku1972 urząd starszego zboru objął brat Pilch Paweł, a duchownym w tym okresie był brat Rudolf Krzywoń, a następnie brat Rudolf Wacławik.
W roku 1973 starszymi zboru był brat Gustaw Pilch, a od roku1974 brat Paweł Lazar. W 1977 roku ponowanie starszym zboru został brat Gustaw Pilch. W tym czasie duszpasterską opiekę spełniali bracia Ryszard Prosół, Franciszek Micherda, Stanisław Karauda, Marek Stadniczenko.
W roku1974 w związku z budową nowej trasy komunikacyjnej zmuszeni byliśmy opóścić naszą kaplicę w Ustroniu Hermanicach.
od jesieni 1978 roku mogliśmy zbierać się w części mieszkalnej tego obiektu, chwilowo przystosowanej do odbywania zgromadzeń.
Rok 1979 był rokiem szczególnego wysiłku w pracach wykończeniowych i porządkowych w nowej Kaplicy. Wszyscy z wielką radością uczestniczyli w nabożeństwach w nowej Kaplicy. W tym czasie opiekę duszpasterską nad Zborem roztoczył kaznodzieja Witold Nawrocki, a od 1981 roku kaznodzieja Ryszard Koziróg. W latach 1986-89 funkcję tę sprawował Piotr Gradzikiewicz, współpracując z bratem Westrychem. Przez następny rok zborem opiekuje się kaznodzieja Marek Rusek. Słowem Bożym i pomocą w pracy ewangelizacyjnej wspierają nas też brat Krzysztof Szema i Jacek Matter.
Starszymi Zboru w latach 80-tych i 90-tych byli brat Paweł Lazar, Mieczysław Kopycki, Józef Kosowski, Henryk Recmanik, Gustaw Pilch, Tadeusz Troszok, a obecnie Tadeusz Krysta.

Proboszczowie:
Pastor Jacek Matter

Godziny nabożeństw:
Godziny nabożeństw:
Każda sobota od 9:30 do 12:00

Kontakt:
Telefon: (033) 854-37-70
www.ustron.maranatha.pl