pw. NMP Królowej Polski Bielsko

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Bielsko
Wyznanie: Katolicki
Adres: NMP Królowej Polski 15, Bielsko-Biała, Polska

Krótka historia:
Kościół księży Salwatorianów w Bielsku-Białej pw. NMP Królowej Polski powstał jako pierwsza placówka salwatoriańska w tym mieście. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej otwarto tu bursę dla chłopców, którzy uczęszczali do szkół średnich w Bielsku.
Dnia 28 stycznia 1969 roku Kuria Diecezjalna w Katowicach nałożyła na placówkę obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych oraz innych ksiąg parafialnych, wyznaczyła ulice, których mieszkańcy mają należeć do tej placówki i przyznała rektorowi kościoła prawa i obowiązki proboszcza. Parafia Matki Boskiej Zbawiciela (bo taki tytuł początkowo nosiła) została erygowana pismem z dnia 21 stycznia 1981 roku. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Zydek SDS.
Decyzja zezwalająca na budowę kościoła została wydana przez wojewodę w dniu 7 lipca 1981 roku. Twórcą projektu architektonicznego świątyni był Tadeusz Wąsik, a projektem wystroju wnętrza profesor Czesław Dźwigaj.
Budowę kościoła rozpoczęto 14 września 1981 roku. Od początku towarzyszyło jej wielkie zaangażowanie i ofiarność parafian oraz wielu mieszkańców Bielska. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał w dniu 2 maja 1982 roku ks. bp Czesław Domin, a poświęcenia kościoła w dniu 16 grudnia 1983 roku ks. bp Herbert Bednorz.
5 listopada 1984 roku nastąpiła zmiana tytułu parafii na Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. (ze strony internetowej)

Proboszczowie:
ks. Janusz Barglik SDS
ks. Andrzej Pacholik SDS
ks. Józef Fugiel SDS
ks. Marek Gadomski SDS
ks. Robert Stachowicz SDS
ks. Marcin Żydzik SDS
ks. Waldemar Pszeniczny SDS
ks. Edward Lasek SDSGodziny nabożeństw:
Niedziela i Uroczystości: 6:30, 8:00, 9:30
11:00 (suma), 12:30, 18:30, 21:00
Dni powszednie:
6:30, 7:15, 8:00, 11.00, 18:30

Kontakt:
Od poniedziałku do piątku - 16.00 -18.00; w soboty - 9.00 - 10.00;
Nieczynna w niedziele i Święta oraz w pierwsze czwartki i piątki miesiąca.
tel./fax: (33) 811-85-59; 811-67-06