pw. św. Małgorzaty Bielsko

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Bielsko
Wyznanie: Katolicki
Adres: Karpacka 148A, Bielsko-Biała, Polska

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
Proboszcz:
ks. Władysław Droździk, R.M.
e-mail: W.Drozdzik@bielsko.opoka.org.pl

Wikariusze:
ks. mgr Przemysław Kramarz
ks. mgr Robert Szymocha,

Godziny nabożeństw:
niedziele i święta
6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 16.00
w tygodniu
8.00; 18.00

Kontakt:
ul. Karpacka 146
43-316 Bielsko-Biała
tel. (33) 811-38-82
e-mail: kancelaria@parafiakamienica.bielsko.pl

Godziny pracy Kancelarii Parafialnej:
po Mszy rannej o godz. 8.30
po Mszy wieczornej o godz. 18.30