pw. św. Stanisława BM Bielsko

 
Autor: internet
 
Autor: Sławomir Herma
Autor: Sławomir Herma
 
 

Miejscowość: Bielsko
Wyznanie: Katolicki
Adres: ul. św. Stanisława 6, Bielsko-Biała, Polska

Krótka historia:
Starobielski kościół pw. św. Stanisława to jeden z najstarszych murowanych kościołów diecezji bielsko-żywieckiej. Wzniesiony w II poł. XIV w., prawdopodobnie na miejscu jeszcze starszej, drewnianej świątyni, jest jedynym, prócz zniszczonego grodziska, świadkiem powstawania miasta Bielska. Niewielka, gotycka budowla, murowana z łamanego kamienia wapiennego, jest orientowana, złożona z pięciobocznie zamkniętego prezbiterium i jednej nawy. Kościół opięty jest gotyckimi szkarpami podporowymi. Do nawy przylega wieża, kilkakrotnie przebudowywana i podwyższana. Przy wieży w XIX w. wystawiono przybudówkę, pełniącą niegdyś funkcją kaplicy zmarłych. Wokół kościoła rozciąga się średniowieczny, być może I pochodzący nawet z XII w. cmentarz, użytkowany do dziś. Cały teren otoczony jest XV-wiecznym, niedawno odrestaurowanym niewysokim murem... Na szczególną uwagę zasługuje, przywrócony przez konserwatorów do dawnej świetności, tryptyk ołtarzowy z XVI w., pochodzący ze szkoły krakowskiej Wita Stwosza.
(internet)

Proboszczowie:
Proboszcz:
ks. Siemianowski Zygmunt RM

Wikariusze:
ks. Kornecki Maciej
ks. Pal Grzegorz

Księża kapelani:
o. Słota Bolesław
o. Kowalski Andrzej

Godziny nabożeństw:
W niedziele i święta: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 12:45, 18:00
W dni powszednie: 7.00 i 18.00, piątek 7.00 i 17.00

Kontakt:
43-300 Bielsko-Biała
Św. Stanisława 6
tel. 33 815 15 60
email: parafia@stanislawbielsko.pl