Ewangelicki Hażlach

 
Autor: internet
 
Autor: akwarela B.Heczko
Autor: internet
Autor: fot.: DS - nasza-kraina.pl
 
 

Miejscowość: Hażlach
Wyznanie: Ewangelicko-Augsburski
Adres: Spokojna 9, 43-419 Hażlach, Polska

Krótka historia:
W 1858 roku został założony cmentarz ewangelicki. Dzięki temu wierni nie musieli już grzebać bliskich na katolickich cmentarzach w Hażlachu i Pogwizdowie czy w oddalonym Cieszynie.

W 1872 roku przystąpiono do budowy kaplicy cmentarnej. Prace zakończono już latem, jednak ze względu na brak dzwonów nie można było jej poświęcić. Jan Górniak - dzierżawca arcyksięskich dóbr w Hażlachu - pisał w tej sprawie do samego cesarza niemieckiego Wilhelma. Prośba została spełniona i gmina ewangelicka otrzymała trzy zniszczone armaty, z których na własny koszt odlała dwa nowe dzwony. Zakupiono też zegar na wieżę. 8 września 1873 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie kaplicy.

15 sierpnia 1923 roku założono Czytelnię Ewangelicką, której zaplecze stanowiła biblioteka szkoły ewangelickiej i sala w starej szkole (budynek parafialny dziś określany Czytelnią). W głównej mierze skupiała młodzież, która organizowała różnego rodzaju imprezy, wieczorki, spotkania, przygotowywała i odgrywała szuki teatralne. To właśnie z inicjatywy młodzieży skupiającej się wokół Czytelni zakupiono (w Czechosłowacji) pierwsze organy do kaplicy - instrument poświęcono 7 grudnia 1924 roku. Pięć lat później, ks. Józef Nierostek założył szkółkę niedzielną dla dzieci.

Koniec II wojny światowej był czasem wznowienia działalności kościelnej. Nauczyciel Adolf Lipka powołał w Hażlachu oddział Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (rozwiązany później przez władze komunistyczne), dzięki któremu wznowiono działalność chóru i sekcji teatralnej. Do czasów współczesnych przeprowadzono wiele prac remontowych. 15 kwietnia 2001 roku odbyło się ostatnie nabożeństwo w murach starego kościoła. Dwa dni później rozpoczęto rozbiórkę.

Uroczystość poświęcenia rozbudowanego kościoła odbyła się 25 sierpnia 2002 roku. (za OX.pl)

Proboszczowie:
ks. Marcin Podżorski

Godziny nabożeństw:
w pierwszą niedzielę miesiąca - o 8:30.
w pozostałe niedziele - o 10:00.

Kontakt:
telefon 33 856 96 94
e-mail cieszyn-hazlach@luteranie.pl