Chrześciański Cz. Cieszyn

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Czeski Cieszyn
Wyznanie: Chrześciański
Adres: Slezská 874, 737 01 Czeski Cieszyn, Czechy

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
Starsí zboru:
Milan Andrýsek 602 530 179
Jaromír Andrýsek 776 737 282
Pavel Boháč 724 523 615
Zdeněk Greger 777 110 951
Ondřej Šimik 608 868 608
Petr Šimik 608 035 266
Rostislav Zabystrzan 602 735 310

Godziny nabożeństw:
do uzupełnienia

Kontakt:
552321102

776737282