Adwentystów Dnia Siódmego Oldrzychowice

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Oldrzychowice
Wyznanie: Adwentystów Dnia Siódmego
Adres: Trinec 770, 739 61 Trinec, Czech Republic

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
Kaznodzieja:
Gustav Kloda
tel.: +420 775 789 016
e-mail: gkloda@seznam.cz

przodujący zboru:

Daniel Pszczolka
tel.: +420 739 089 865
e-mail: daniel.pszczolka@seznam.cz

Radek Kocyan
tel.: +420 608 884 868
e-mail: rkocyan@seznam.cz

Godziny nabożeństw:
sobota 10:45; 11:45

Kontakt:
tel.: +420 775 789 016
tel.: +420 739 089 865
tel.: +420 608 884 868