pw. Chrystusa Króla Chybie

 
Autor: Zb.Niemiec
 
YouTube
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: pocztówka 1956r. (M. Kajstura)
Autor:
 
 

Miejscowość: Chybie
Wyznanie: Katolicki
Adres: Wyzwolenia, Chybie, Polska

Krótka historia:
W 1922 roku powstało Towarzystwo Budowy Kościoła w Chybiu. Przez następne dziesięć lat zbierano pieniądze na budowę. 5 października 1930 roku Kościół Chrystusa Króla w Chybiu został oddany na sprawowanie służby Bogu i ludziom. Zanim powstał, lokalni wierni należeli do parafii św. Barbary w Strumieniu.Nowy Dom Boży w Chybiu stanął na podmokłym gruncie, na terenie dawnego stawu. 20 stycznia 1931 roku stał się filią kościoła św. Barbary w Strumieniu. Autorem projektu architektonicznego był Henryk Szołdra, natomiast wystrojem wnętrza świątyni zajął się Jan Wałach, malarz z Istebnej.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla świątyni było przeniesienie Obrazu Matki Boskiej Gołyskiej w związku z rozwiązaniem parafii w Zarzeczu (Gołyszu) - dokonano tego 29 czerwca 1954 roku po dekrecie ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niewiele później doszło do kradzieży Obrazu, który w 1959 roku odnaleziono i wywyższono. Od 1993 roku odprawiane są comiesięczne czuwania modlitewne, które odbywają się na pamiątkę ostatniego nabożeństwa odprawionego w Gołyszu. 15 maja 2004 roku Ks. Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy dokonał koronacji Obrazu Matki Boskiej Gołyskiej.

Samodzielną parafia w Chybiu powstała po erygacji, która miała miejsce 28 maja 1957 roku. Jej pierwszym proboszczem był ks. Franciszek Jarczyk, ówczesny administrator kuracji Chybie, który swoją funkcję pełnił do 1982 roku. Obecnym proboszczem jest ks. Benedykt Fojcik, natomiast wikariuszami: ks. Dariusz Dybczak i ks. Witold Włoch.

W 1992 roku parafię Chrystusa Króla włączono do nowo powstałej diecezji bielsko-żywieckiej. Wydarzenie to rozpoczęło przygotowania do uroczystości poświęcenia (konsekracji) kościoła, która odbyła się 30 marca 1996 roku. Od 1999 roku kościół parafialny w Chybiu posiada rangę Maryjnego Sanktuarium Lokalnego.

Parafia Chrystusa Króla w Chybiu prowadzi swój oddział Akcji Katolickiej oraz zespół charytatywny, którego działalność opiera się na wskazaniach diecezjalnego CARITAS. Są to ruchy, których głównym zadaniem jest niesienie pomocy potrzebującym. Oprócz tego, ważnymi częściami życia chybskiego kościoła są miejscowe wspólnoty: „Oaza” oraz „Dzieci Maryi”.
(za OX>PL)

Proboszczowie:
ks. Antoni Olszak (1857-1940) rozpoczął budowę kościoła filialnego w Chybiu.
2. ks. Alojzy Gałuszka (1881-1945) ukończył budowę kościoła filialnego w Chybiu i do 1.07.1932 roku był jego proboszczem.
3. ks. Wiktor Kubaczka (1886-1959) od 1.07.1932r. do 11.04.1955r. kuratus Kuracji Chrystusa Króla w Chybiu.
4. ks. Franciszek Jarczyk (1915-1992) od 11.04.1955r. do 28.05.1957r. administrator Kuracji Chrystusa Króla w Chybiu, a od 28.05.1957r. do 14.08.1982r. pierwszy proboszcz parafii Chrystusa Króla w Chybiu.
5. ks. Ludwik Lasota (1942-2010) od 14.08.1982r. do 25.08.2007r. proboszcz parafii Chrystusa Króla w Chybiu.
6. ks. Benedykt Fojcik (ur. 1951r.) od 25.08.2007r. proboszcz parafii Chrystusa Króla w Chybiu.
/ z książki: \\\"Z dziejów gminy Chybie. Historia parafii Chrystusa Króla w Chybiu.\\\" Michał Kajstura, Krzysztof Puzik. Chybie 2014/

Godziny nabożeństw:
1. Msze Święte niedzielne i świąteczne
wg stałego porządku: 6.15 7.30 9.00 10.30 12.00 17.00
w lipcu i sierpniu: 6.30 8.00 9.30 11.30 17.00
2. Msze Święte w dni poszednie
wg stałego porządku: 6.45

Kontakt:
ul. Wyzwolenia 2
43-520 Chybie,
tel. (0-33) 856-10-10

e-mail: parafia@parafia-chybie.pl

http://www.parafia-chybie.pl