pw. Zwiastowania Marii Panny Ropica

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Ropica
Wyznanie: Katolicki
Adres: Ropica, Czechy

Krótka historia:
zbudowany w 1806r.
do uzupełnienia

Proboszczowie:
do uzupełnienia

Godziny nabożeństw:
do uzupełnienia

Kontakt:
do uzupełnienia