pw. św. Małgorzaty Błędowice

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Błędowice
Wyznanie: Katolicki
Adres: 4735, 739 37 Błędowice Górne, Czechy

Krótka historia:
zbudowany w 1792r.
do uzupełnienia

Proboszczowie:
do uzupełnienia

Godziny nabożeństw:
do uzupełnienia

Kontakt:
do uzupełnienia