pw. św.Barbary Strumień

 
Autor: Zb.Niemiec
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
 
 

Miejscowość: Strumień
Wyznanie: Katolicki
Adres: Kościelna, 43-246 Strumień, Polska

Krótka historia:
Pierwszy kościół pw. św. Barbary, patronki od nagłej śmierci, a także opiekunki rybaków flisaków, wybudowano w latach 1495-1498 wraz ze szkołą i plebanią. Wcześniejsza świątynia pełniła odtąd funkcję kościoła szpitalnego, przy którym powstał przytułek dla biednych. Dziś w tym miejscu, przy ul, Ks. J. Londzina, stoi drewniany krzyż z pamiątkową tablicą.

Obecny murowany kościół powstał w latach 1789-1790 z fundacji księcia sasko-cieszyńskiego, Alberta Kazimierza. Poświęcenie świątyni miało miejsce 5 grudnia 1790 roku. W 1945 roku kościół uległ poważnym zniszczeniom podczas bombardowania i ostrzału miasta przez Rosjan i wycofujące się wojska niemieckie. Stosunkowo szybkie odbudowanie nie byłoby możliwe, gdyby nie starania ówczesnego administratora parafii, ks. Bernarda Barysza.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat prowadzono wiele kompleksowych prac remontowych czy konserwatorskich. W 2003 roku odnowiono wnętrza kościoła oraz witraże znajdujące się w prezbiterium. Trzy lata później obejście wokół świątyni wybrukowano kostką granitową. (za OX.PL)

Proboszczowie:
BENEDYKTYNI /1062-1257/
FRANCISZKANIE /XIV - XVIw../
PROBOSZCZ NIEZNANY /1454/
PROBOSZCZ NIEZNANY 1495 i następne
Ks. GRZEGORZ ZEZULKA /od 1510/
Ks. PIOTR REIBURG /1512/
Ks. PIOTR KUŹNIK /do 1529/
Pastor JAN KOZIOŁ /1529 _ 1530/
Pastor WAWRZYNIEC OZENDROWICZ /1595 - 1600/
Pastor KRZYSZTOF TITUSS /1600 - 1611/
Ks. STANISŁAW ALBERT PASSIUS /1611 - 1619/
Pastor GABRIEL WYSOCKI /1619 - 1625/
Ks. ANDRZEJ LAPECKI /1625 - 1637/
Ks. JAKUB WIRZKOWSKI /1637 - 1644/
Ks. JAKUB JUSTYN HILTON /1644 - 1648/
PROBOSZCZ NIEZNANY /1648 - kilka miesięcy/
Ks. KRZYSZTOF BURIAN FIRLEJ /1648 - 1654/
Ks. PAWEŁ RICHULT /1654 - 1662/
Ks. JAN IZYDOR JANUS /1662 - 1719/
Ks. KRZYSZTOF MORAWIEC /1719 - 3 miesiące/
Ks. JERZY JÓZEF BEDNARCZYK /1720 - 1732/
Ks. BERNARD JAN GLOBISZ /1732 - 1759/
Ks. FRANCISZEK MATEUSZ KNÖBEL /1759 - 1772/
Ks. HENRYK FERDYNAND BRAUN /1773 - 1778/
Ks. NIKODEM WEISS /1778 - 1787/
Ks. JÓZEF OCZADŁY /1787 - 1802/
Ks. JAN MATEUSZ SCHWELLER /1802 - 1809/
Ks. BERNARD FARBOWSKI /1809 - 1832/
Ks. ANTONI HELM / 1833 - 1855/
Ks. JÓZEF PADUCH /1855 - 1861/
Ks. JÓZEF PAWLIK /1861 - 1882/
Ks. JAN BARAN /1882 - 1897/
Ks. ANTONI OLSZAK /1897 - 1928/
Ks. ALOJZY GAŁUSZKA /1929 - 1945/
Ks. TADEUSZ FREY /1945 - IV - IX/
Ks. BERNARD BARYSZ /1945 - 1953/
Ks. STANISŁAW ŁOWISZ /1953/
Ks. HILARY GWÓŹDŹ /1953 - 1957/
Ks. ALOJZY RASZKA /1957 - 1985/
Ks. OSKAR KUŚKA /1985 - 2016/
Ks. JACEK KOBIAŁKA /2016 - nadal

Godziny nabożeństw:
Niedziela:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 17:00,
Poniedziałek; Wtorek; Środa; Piątek; Sobota 7:00 i 18:00
Czwartek 8:00 i 16:30

Kontakt:
tel. (0-33) 857-01-46
e-mail: barbara@sanktuarium.strumien.com
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
poniedziałek, środa - 8:00 - 10:00
czwartek - 9:00 - 10:00
piątek - 8:00 - 10:00; 15:00 17:00