pw. św. Ducha Świętoszówka

 
Autor: internet
 
Autor: internet
 
 

Miejscowość: Świętoszówka
Wyznanie: Katolicki
Adres: Świętoszówka 54, 43-386 Świętoszówka, Polska

Krótka historia:
Daleka odległość od kościoła parafialnego w Grodźcu, a także niebezpieczna droga szybkiego ruchu skłoniła mieszkańców do intensywnych starań  o wybudowanie obiektu sakralnego. Po długich rozważaniach dotyczących lokalizacji kościoła zdecydowano  się na parcelę przylegającą do boiska szkolnego będącą własnością Sióstr Miłosierdzia Bożego z Krakowa.  Pomimo wielu trudności, oraz dużego kryzysu gospodarczego, ale dzięki wielkiemu wysiłkowi mieszkańców i dobrze zorganizowanej pracy  dnia  1 sierpnia 1991 roku położono pierwszy strop  na fundamencie kościoła. Jeszcze przed zimą wyłoniły się mury nawy głównej, a 5 czerwca wieżę kościelną zwieńczył krzyż. Dnia 7 czerwca 1992 roku podczas uroczystości Zesłania Duch Świętego ks. bp Tadeusz Rakoczy dokonał aktu wmurowania tablicy pamiątkowej, która wcześniej poświęcona została przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach podczas III pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Była to pierwsza doniosła uroczystość w budującym się kościele. Dwa lata  później dnia 21 maja 1994 roku  w obecności licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych bp Tadeusz Rakoczy poświęcił nową  świątynię pod wezwaniem Ducha Świętego,  która została wzniesiona jako kościół filialny parafii pw. św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Dnia 22 maja  1994 roku w dzień Zesłania Ducha Świętego odbyła się pierwsza uroczystość odpustowa w nowo poświęconym kościele.

Proboszczowie:
Ks. Józef Łomozik 1906-1931
Ks. Karol Masny 1932-1956
Ks. Alojzy Bima 1956-1978
Ks. Gerard Kurpas 1978-2009
Ks. Andrzej Szczepaniak od 2009

Godziny nabożeństw:
Sobota godz. 17.00 (od kwietnia do września godz. 18.00)

Niedziela godz. 9.15

Środa nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy.

Kontakt:
Kancelaria parafialna czynna:

Od wtorku do czwartku: godz. 16:00-16:30
(od października do marca) oraz od 17:00-17:30 (od kwietnia do września)

W innych terminach po wcześniejszym ustaleniu.

Adres

Grodziec, ul. Kościelna 12
43-386 Świ