pw. św. Katarzyny Wędrynia

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Wędrynia
Wyznanie: Katolicki
Adres: 4682, 739 94 Wędrynia, Czechy

Krótka historia:
Kościół parafialny pw. św. Katarzyny jest najstarszym kościołem w dolinie Olzy na południe od Cieszyna. Murowany w stylu gotyckim, jednonawowy, opięty masywnymi przyporami, powstał najpóźniej w XIII w. W czasach reformacji był w rękach protestantów, 21 marca 1654 r. wrócił do katolików. W 1657 r. marszałek krajowy Kasper Borek ufundował nowy ołtarz główny, natomiast w 1660 r. tabernakulum i srebrny kielich ze swoim herbem, używany do dziś jako cyborium. Jego syn Adam ofiarował monstrancję wykonaną w Cieszynie, o której krąży legenda, że została wykonana z bryły stopionych monet, znalezionej w 1681 r. na pogorzelisku młyna w Łyżbicach. W czasie wielkiego remontu w 1800 r. drewniany strop kościoła zastąpiono sklepieniami, a drewnianą wieżę - wieżą murowaną, która w 1822 r. otrzymała zegar. Na wieży dzwon o osobliwym kształcie, odlany w połowie XV w. przez ludwisarza Hansa Freudenthala. Drugi dzwon pochodzi z rosyjskiego Jarosławia. Ambona oraz figury św. Katarzyny i św. św. Piotra i Pawła pochodzą z 1892 r. Ostatnia duża przebudowa kościoła, w czasie której dostawiono transept, miała miejsce w 1911 r. Kościół jest farą również dla kościołów w Bystrzycy i w Nydku.

Proboszczowie:
do uzupełnienia

Godziny nabożeństw:
do uzupełnienia

Kontakt:
do uzupełnienia