pw. św. Jadwigi Mosty

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Mosty
Wyznanie: Katolicki
Adres: Mosty koło Jabłonkowa 133, 739 98 Mosty koło Jabłonkowa, Czechy

Krótka historia:
1785 - położenie kamienia węgielnego pod budowę przyszłego kościoła
1787 - poświęcenie kościoła i ofiarowanie św. Jadwidze
1791 - początek rekonstrukcji stropów, wymurowanie sklepień
1810 - przeniesienie głównego ołtarza z kaplicy św. Krzyża z dzielnicy Šance i nadanie mu funkcji ołtarza bocznego
1819 - ukończenie rekonstrukcji stropów, odnowa sklepień
1835 - zabezpieczenie sklepień stalowymi wzmocnieniami
1837 - wymurowanie pierwotnie drewnianej wieży kościelnej, zwieńczonej dachem hełmowym (cebulastym)
1809 - wymurowanie kamiennych filarów podtrzymujących chór, w miejsce dawnych filarów drewnianych
1809 - instalacja pierwszych organów
1903 - instalacja nowych organów
2000 - poświęcenie nowego ołtarza i stołu ofiarnego z białego marmuru przywiezionego z Włoch
2000 - pokrycie dachu nową blachą miedzianą i odnowienie fasady
2002 - początek zbierania datków na rekonstrukcję organów
2006 - zakończenie generalnej rekonstrukcji organów

Proboszczowie:
Duchowni zwierzchnicy parafii kościoła św. Jadwigi w Mostach koło Jabłonkowa

Sebastián Ježíšchek 1785 - 1800
Linus Hradeczny 1800 - 1818
Josef Adamec 1818 - 1843
František Kračzmar 1844 - 1852
Jan Blaski 1852 - 1857
Josef Hrubetz 1857 - 1880
Josef Wrubel 1880 - 1887
Jan Dusch 1887 - 1893
Antonín Matiej 1893 - 1918
Josef Szymeczek 1919 - 1921
Josef Juroš 1921 - 1931
Josef Marzoll 1931 - 1946
Josef Kurowski 1946 - 1965
Alois Ptoszek 1965 - 1971
Fridolín Jaščenko 1971 - 1973
Bruno Stoklasa 1973 - 1986
Josef Bury 1986 - 1988
Jiří Sedláček 1988 - 1994
Štěpán Klocek 1994 - do chwili obecnej

Godziny nabożeństw:
Niedziela 6:15 č/p 7:45 č 9:45 p
Poniedziałek 7:45 p
Wtorek 17:00 č
Środa 17:00 p
Czwartek 7:45 p
Piątek 7:45* p 17:00 č
* tylko 1.piątek miesiąca
Sobota 7:45 č

Kontakt:
tel./fax.: 558 367 616
email: rkf.mostyujablunkova@doo.cz

web: www.farnost-mostyujablunkova.webnode.cz