Ewangelicki Wisła Głębce

 
Autor: akwarela Bogusław Heczko
 
 
 

Miejscowość: Wisła
Wyznanie: Ewangelicko-Augsburski
Adres: ul. Kopydło 66 43-460 Wisła

Krótka historia:
Według Monografii Wisły, tom III, Renata Czyż, Zbigniew Pasek
Pierwszy punkt katechetyczny zorganizowano w Głębcach w 1977r. w drewnianym domku Państwa Cichych.
Z czasem właściciele sprzedali nieruchomość parafii wraz z niewielkim terenem wokół, ale sytuacja polityczna nie pozwoliła na budowę kaplicy. W salce odbywały się lekcje religii, zebrania młodzieżowe
i czasem nabożeństwa.
Od 1981r. punktem w Głębcach opiekował się student teologii Tadeusz Byrt, który pracował w wiślańskiej parafii pod opieką ks. Karola Samca. Proboszcz był inicjatorem remontu salki, w wyniku którego powstał dom katechetyczny. Budowę rozpoczęto w 1981r., a zakończono w 1982r., oddając kaplicę do służby. Dzwon sprowadzono w okresie późniejszym.
W 1983r. odbyła się w Szczecinie ordynacja ks. T. Byrta, a w Głębcach zaprowadzono regularne nabożeństwa i założono chór.
Po niedzielnym nabożeństwie w Głębcach, ksiądz jeździł też odprawić nabożeństwo w Istebnej taki stan utrzymywał się do podziału wiślańskiej parafii.
Po usamodzielnieniu kościołów w dolinach pod koniec 1994r. Konsystorz mianował ks. T. Byrta administratorem, a po dwóch latach zbór w Głębcach wybrał go na swojego proboszcza. W tym okresie też przebudowano na parafię zakupiony dom.
Zbór w Głębcach na Zgromadzeniu Parafialnym, 6 kwietnia 1997r. podjął decyzję o budowie nowego kościoła. Uroczyste poświęcenie placu pod budowę miało miejsce 16 sierpnia 2004r., zaś 12 sierpnia 2006r.
z udziałem władz kościelnych, zaproszonych gości i władz miasta położono kamień węgielny pod nowy kościół.

Proboszczowie:
ks. Tadeusz Byrt

Godziny nabożeństw:
niedziela - 8:30 i 10:00
środa (adwent) - 17:00
piątek (pasja) - 17:00

Kontakt:
ul. Kopydło 66
43-460 Wisła
telefon: +48 33 8553356
e-mail: wisla-glebce@luteranie.pl
Obsługa sekretariatu
Zuzanna Cieślar
Godziny urzędowania:
Poniedziałek i piątek: 13:00 - 17:00
Środa: 8:00-13:00