pw. św. Jerzego Jasienica

 
Autor: internet
 
Autor: internet
 
 

Miejscowość: Jasienica
Wyznanie: Katolicki
Adres: Jasienica 33, 43-385 Jasienica, Polska

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
PROBOSZCZ
Ks. mgr lic. Adam Ciesiółka, E.C. (kanonik)
WIKARIUSZ
Ks. mgr Jarosław Krutak

Godziny nabożeństw:
niedziela
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 17:00
poniedziałek, czwartek, piątek, sobota18:00
wtorek, środa oraz I piątek miesiąca, sobota 7:00

Kontakt:
Godziny urzędowania kancelarii parafialnej
Poniedziałek, środa, czwartek
16:00-17:30
Sobota
8:00-9:00
Tel. 33 815 24 66
Email: ksadam@vp.pl