katolicki Ligotka Kam.

 
Autor:
 
 
 

Miejscowość: Ligotka Kameralna
Wyznanie: Katolicki
Adres: Komorní Lhotka 151, 739 53 Komorní Lhotka, Czechy

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
do uzupełnienia

Godziny nabożeństw:
do uzupełnienia

Kontakt:
do uzupełnienia