ewangelicki Zbawiciela Dębowiec

 
Autor: strona internetowa parafii
 
Autor: akwarela B. Heczko
Autor: grafika Zb. Niemiec
 
 

Miejscowość: Dębowiec
Wyznanie: Ewangelicko-Augsburski
Adres: Cieszyńska 8, Polska

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
do uzupełnienia

Godziny nabożeństw:
niedziela 10.00

Kontakt:
debowiec@luteranie.pl