ewangelicki Skoczów

 
Autor: strona internetowa parafii
 
Autor: akwarela B. Heczko
Autor: strona internetowa parafii
Autor: strona internetowa parafii
Autor: strona internetowa parafii
Autor: strona internetowa parafii
Autor: strona internetowa parafii
 
 

Miejscowość: Skoczów
Wyznanie: Ewangelicko-Augsburski
Adres: Zofii Kossak-Szatkowskiej 74, 43-430 Skoczów, Polska

Krótka historia:
Pierwszym skoczowskim proboszczem był ks. Jan Karzeł z Wędryni w latach 1866 - 1888.
Następnym proboszczem w latach 1889 - 1911 był ks. Andrzej Krzywoń z Trzycieża.
Trzecim Proboszczem w Skoczowie wybrany został ks. Józef Gabryś z Drogomyśla. Funkcję tą sprawował w latach 1912 - 1945.
W czerwcu 1945 roku obowiązki proboszcza objął ks. Gustaw Broda. funkcję proboszcza pełnił do 1956 r.
Od 1956 do połowy 1959 roku administrował skoczowską parafią ks. Leopold Raabe.
Od 1 listopada 1959 roku objął obowiązki proboszcza w Skoczowie ks. Jan Noga. Swoją funkcję proboszcza piastował do 1 stycznia 1986 r.
Od 1986 roku funkcję skoczowskiego proboszcza pełnił ks. Andrzej Czyż, który w parafii pracował od 1960 r. jako wikariusz, a od 1969 r. jako drugi proboszcz.. Z dniem 31.01.2002 r. przeniesiony na emeryturę.
Od 1 września 1998 r. w parafii pracował nowy wikariusz ks. Adam Podzorski. W grudniu 2001 r. został wybrany przez parafian na proboszcza. W urząd proboszcza został wprowadzony wraz nową Radą Parafialną w dniu 3 lutego 2002 r.

Proboszczowie:
Proboszcz - ks. Adam Podżorski
Tel. (033) 853 34 91
E-mail: adam.podzorski@luteranie.pl
Proboszcz pomocniczy - ks. Mirosław Czyż
Tel. (033) 853 34 91
E-mail: miroslaw.czyz@luteranie.pl
Wikariusz - ks. Marcin Ratka-Matejko
Tel. (033) 853 34 91
E-mail: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl

Godziny nabożeństw:
niedziele 8.00; 10.00

Kontakt:
tel./fax (033) 853 34 91
e-mail: skoczow@luteranie.pl
poniedziałek - czwartek 10.00-14.00
piątek - 14.00-18.00