pw. Wszystkich Świętych Górki

 
Autor: strona internetowa parafii
 
Autor: strona internetowa parafii
Autor: strona internetowa parafii
 
 

Miejscowość: Górki
Wyznanie: Katolicki
Adres: Pod Zebrzydkę 6 Górki Wielkie 43-436

Krótka historia:
Zabytkowy kościół parafialny Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich należy do najstarszych na Ziemi Cieszyńskiej. Wioska Górki znajduje się w spisie wiosek Księstwa Cieszyńskiego z roku 1305. Parafia wspomniana w rejestrze świętopietrza archiprezbiteratu apostolskiego z roku 1417.
Prezbiterium i węższa część nawy głównej pochodzą z XV wieku. W roku 1662 dobudowano szerszą część nawy głównej wraz z masywną kamienna wieżą. Ciekawy późnogotycki kamienny portal na drzwiach zakrystii z herbem Góreckich. Dawna chrzcielnica z XVI wieku fundacji Jana Góreckiego, służy obecnie jako kropielnica przy wejściu do kościoła. Krzyż przy kropielnicy z roku 1888. Ambona barkowa XVIII w. Ołtarz główny, wystrój kościoła z XIX wieku. Po ostatniej wojnie gruntownie odnowiony. Polichromia braci Morawców z 1980.
Krypta kościoła (niedostępna) zawiera trumny ze szczątkami fundatorów kościoła z rodziny Góreckich. Przed kościołem sklepiona bramka z roku 1703. W bramce płyty grobowej z herbami rodziny Góreckich z 1682 oraz ich następców Marklowskich. Grobowiec Erdmana Marklowskiego w obejściu kościoła.
W okresie Reformacji kościół przeszedł w ręce protestantów. W roku 1870 reaktywowany jako parafia katolicka.
Na cmentarzu za kościołem groby Kossaków, wielkiej polskiej pisarki Zofii Kossak ? Szatkowskiej i męża Zygmunta oraz pisarza ludowego Walentego Krząszcza.

Proboszczowie:
Proboszcz
Ks. Krzysztof Pacyga, E.C.
Wikariusz
Ks. Henryk Waszut

Godziny nabożeństw:
Niedziela - 7:30, 9:00, 10:30, 16:00
Sobota 18:00
W tygodniu -
Pn, Czw - 17:00
Wt, Śr, Pt, Sob - 7:00

Kontakt:
Kancelaria Parafialna:
Pn i Czw: 15:00 - 16:00
Pt: 8:00 - 9:00