pw. św. Jozafata Kuncewicza Marklowice

 
Autor: internet
 
Autor:
 
 

Miejscowość: Marklowice
Wyznanie: Katolicki
Adres: Dębowa 43, 43-410 Marklowice Górne, Polska

Krótka historia:
.do uzupełnienia

Proboszczowie:
Ks. Marian Fres

Godziny nabożeństw:
.do uzupełnienia

Kontakt:
tel. 32 469 34 77
sw.jozafat@marklowice.info