pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Cieszyn

 
Autor: Zb. Niemiec
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
 
 

Miejscowość: Cieszyn
Wyznanie: Katolicki
Adres: ul. Szersznika 3 43 - 400 Cieszyn

Krótka historia:
Historia tego kościoła związana jest z przybyciem do Cieszyna w 1670 roku jezuitów. Na swoją stację misyjną otrzymali cztery domy i wybudowaną w 1674 roku kaplicę, którą w 1707 roku przebudowano na kościół. Od roku 1773, tj. od kasaty jezuitów, służy już prawie zawsze młodzieży. Kościół został mocno zniszczony przez pożar w 1789 roku. Wielkie zasługi przy jego odbudowie miał, pochodzący z Cieszyna, ks. Leopold Szersznik. W wyniku odbudowy halowy kościół o trzech przęsłach otrzymał fasadę, która wraz z wieżą tworzy ciekawą późnobarokową kompozycję.

W niszach fasady kościoła stoją rzeźby świętych; Franciszka z Asyżu i Józefa z Dzieciątkiem. Ołtarz główny, póznobarokowy, z końca XVIII wieku, ozdobiony jest płaskorzeźbami Ostatniej Wieczerzy (na drzwiczkach tabernakulum), posągami adorujących aniołów i dużym obrazem Ukrzyżowania. W bocznym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a na ścianie, obok barokowo-klasycystycznej ambony z dekalogiem na szczycie, obraz św. Franciszka Ksawerego (XVIII w.).

Proboszczowie:
o. Alan Rusek - dyrektor bursy (1996-1997);
o. Alan Rusek - gwardian (1997-2000);
o. Teodor Cuber - gwardian (2000-2004);
o. Symplicjusz Sobczyk - gwardian (2004-2013);
o. Wit Chlondowski - gwardian definitor (2013-).
wspólnota klasztorna
o. Symplicjusz Sobczyk
o. Rafał Kogut,
o. Jonatan Stanek
o. Ludwik Bujok,
br. Dacjan Kuźma,
o. Efraim Kostrzewa,

Godziny nabożeństw:
W niedziele i święta: 10:00 i 19:00.
W tygodniu: 9:00.
Dla młodzieży: w czasie nauki szkolnej we wtorek o godz. 20:00.

Kontakt:
KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH - FRANCISZKANÓW
ul. Szersznika 3 43 - 400 Cieszyn
+48 33 852 43 57 tel. kom. (T-Mobile CZ) +420 733 741 208
email: franciszkanie.cieszyn@ gmail.com