Braterski Czeski Cieszyn

 
Autor: Zb. Niemiec
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
 
 

Miejscowość: Czeski Cieszyn
Wyznanie: Braterski
Adres: Frýdecká 28, 737 01 Czeski Cieszyn, Czechy

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
Kaznodzieja - kierownik chóru: Josef Śliż
Wikariusz: Dr. Mgr. Jaroslav Pokorny

Godziny nabożeństw:
niedziela 9.00

Kontakt:
telefon komórkowy +420 733 627 332
biuro +420 558 746 626