pw. św. Rocha Zamarski

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Zamarski
Wyznanie: Katolicki
Adres: Cieszyńska 1, 43-419 Zamarski, Polska

Krótka historia:
Kościół pod wezwaniem Świętego Rocha, usytuowany w centrum Zamarsk. Drewniany kościół, konstrukcji zrębowej, na kamiennej podmurówce. Wybudowany w 1731 roku, z wieżą pochodzącą z końca XVI wieku.
Wnętrze oszalowane jest deskami. Prezbiterium zamknięte trójboczne, przy nim od południa i północy prostokątne zakrystie (ta ostatnia dobudowana kilkanaście lat temu). Nawa prostokątna, szersza i wyższa od prezbiterium. Od zachodu czworoboczna wieża konstrukcji słupowej, wzmocnionej po bokach podwójną kratownicą z zastrzałami i rysiami. W przyziemiu wieży zamknięta z trzech stron kruchta. Nad nawą, prezbiterium, zakrystiami - stropy. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach. Okna prostokątne, wielopolowe, oszklone białym szkłem. Od południa i północy daszki okapowe, wsparte na zastrzałach. Od wschodu podwójne daszki okapowe, pobite gontem. Nad nawą, prezbiterium, zakrystiami wspólny dach dwuspadowy pokryty gontem. Wieża o ścianach lekko pochyłych pobitych gontem. Izbica szalowana deskami z ozdobną koronką w dolnej części, hełm stożkowy pobity gontem.
Pierwszy drewniany kościół w Zamarskach spalił się w 1585 roku. Kościół dobudowany został do wieży w 1731 z fundacji Henryka Fryderyka z rodu Wilczków. Z początku pracowali w nim w roli misjonarzy oo. Jezuici, a po zniesieniu zakonu w 1773 kościół został filialnym kościołem cieszyńskiej parafii, później parafii w Hażlachu. W 1880 do starszego dzwonu dołączył drugi odlany w 1880, który został odebrany w 1916 na cele wojenne, zachował się wówczas starszy dzwon. Początkowo kościół był pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa a wraz z erygowaniem parafii w 1981 pod wezwaniem św. Rocha.
(strona internetowa parafii)

Proboszczowie:
ks. Piotr Beczała

Godziny nabożeństw:
poniedziałki: 7.00
wtorki: 18.00 (w okresie zimowym 17.00)
środy: 18.00 (w okresie zimowym 17.00) - szkolna
czwartki: 18.00 (w okresie zimowym 17.00)
piątki: 18.00 (w okresie zimowym 17.00)
soboty: 7.00
niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30

Kontakt:
tel. 607614497