pw. św. Bartłomieja Hażlach

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Hażlach
Wyznanie: Katolicki
Adres: Kościelna 15, 43-419 Hażlach, Polska

Krótka historia:
W czasach Reformacji kościół w Hażlachu został przejęty przez protestantów; taki stan rzeczy utrzymał się do 1654 roku. Później działalność miejscowej parafii wygasła i została przydzielona do parafii w Kończycach Wielkich. O planach wybudowania nowego kościoła i ponownego usamodzielnienia się parafii w Hażlachu zaczęto myśleć na początku XX wieku.

Świątynia powstała w 1905 roku; rok później przeniesiono do niej trzy dzwony ze starego, drewnianego kościoła (rozebrano go w 1907 roku). Parafia hażlaska została erygowana dekretem ks. biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego z dnia 22 grudnia 1931 roku. Odzyskała ona wszelkie pierwotne, przedreformacyjne prawa i obowiązki; dodatkowo została dołączona do Dekanatu Cieszyńskiego. W czasie II wojny światowej jeden z samolotów radzieckich zrzucił bombę, która upadła w okolicach świątyni - wybuch spowodował wypadnięcie wszystkich szyb w kościele i na probostwie. Po nastaniu pokoju, katolicka społeczność Hażlacha przystąpiła do usuwania szkód.

Siłą haźlaskiej parafii jest aktywność jej członków - potwierdza to ogromna ilość wspólnot dających możliwość uczestniczenia w życiu religijnym i społecznym. W 1995 roku ukazał się pierwszy numer pisma parafii pw. Św. Bartłomieja w Hażlachu - „Natanel”. Wieloletnie tradycje śpiewu chóralnego kontynuuje miejscowy chór parafialny, reaktywowany jesienią 1987 roku. Jego opiekunem muzycznym i dyrygentem jest pan Mieczysław Goras.
(za OX.pl)

Proboszczowie:
Ksiądz Karol Olszak, ur. 17.11.1864 r.
Ksiądz Augustyn Machalica, ur. 8.08.1880 r.
Ksiądz Alojzy Gałuszka, ur. 21.06.1881 r.
Ksiądz Stanisław Kukla, ur. 8.05.1881 r.
Ksiądz Józef Brzenska, ur. 26.05.1900 r.
Ksiądz Paweł Lipka, ur. w 1911 r.
Ksiądz Jan Prus, ur. 6.10.1906 r.
Ksiądz Mieczysław Mazanek, ur. 11.09.1914 r.
Ksiądz Franciszek Klimosz, ur. 31.03.1932 r.
Ksiądz Józef Porcek, ur. 30.07.1922 r.
Ksiądz Paweł Kępka, ur. 10.05.1917 r.
Ksiądz Rajmund Stachura, ur. 7.07.1927 r.
Ksiądz Konrad Chłodek, ur. 19.09.1934 r.
Ksiądz Wacław Machura, ur. 7.02.1946 r.
Ksiądz Andrzej Papoń, urodził się 10 marca1949 r. w Mysłowicach. Po skończeniu liceum rozpoczął naukę w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 kwietnia 1974 roku z rąk księdza biskupa Herberta Bednorza. Ksiądz Andrzej Papoń duszpasterzował w parafiach w Rudzie Śląskiej Orzegowie, w Marklowicach koło Wodzisławia Śląskiego, w Tychach, w Jastrzębiu-Zdroju, Chybiu, Bojszowach Nowych, Katowicach Giszowcu, Lublińcu Steblowie i Bielsku-Białej. Od 2 lipca 1994 roku jest proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Hażlachu, a od 8 sierpnia 2000 roku – wicedziekanem dekanatu goleszowskiego

Godziny nabożeństw:
W soboty: 18:00
W niedziele i święta: 7:30, 10:30
w poniedziałki, środy i piątki: 18:00 (po zmianie czasu - o 17:00)
we wtorki i czwartki - 7:00
w soboty - 8:00 (Msza św. szkolna)

Kontakt:
tel. 338569423
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna:
w poniedziałki, środy i piątki 16.00 - 18.00,
we wtorki i czwartki 7.30 - 9.00.
W niedziele i święta kancelaria jest nieczynna.

ul. Kościelna 4
43-419 Hażlach

Strona internetowa:hazlach.net