pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Skoczów

 
Autor: internet
 
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
Autor: Zb. Niemiec
 
 

Miejscowość: Skoczów
Wyznanie: Katolicki
Adres: Kościelna 10, 43-430 Skoczów, Polska

Krótka historia:
Według tradycji, kościół św. ap. Piotra i Pawła powstał w Skoczowie w XII w. W rejestrze archiprezbiteratu opolskiego pojawił się po raz pierwszy w 1447 roku. Znajdujące się tutaj świątynie aż cztery razy były niszczone przez pożary (w latach 1469-1756). Po jednym z nich (w 1531 roku) odbudowany po dziewięciu latach kościół, został zajęty przez miejscowych protestantów.

Sytuacja zmieniła się w 1654 roku dzięki dekretowi cesarza Fryderyka II. Rozpoczęto wtedy rekatolicyzację Skoczowa, która przywróciła świątynię katolikom. W 1762 roku wybudowano istniejący do dzisiaj budynek kościoła - była to najokazalsza budowla w stylu barokowo-klasycystycznym na Śląsku Cieszyńskim. Pięć lat później biskup wrocławski dokonał konsekracji - poświęcenia nowej świątyni.

Do czasów najnowszych, budynek przechodził wiele remontów - zewnętrznych i wewnętrznych. W ostatnich latach przeprowadzono wiele prac konserwacyjnych i renowacyjnych, m.in. głównego ołtarza, kaplicy, sufitu i dachu kościoła, izolacji, a także elektryfikacji.

Patronami skoczowskiej parafii są: Św. Piotr Apostoł (zwany w Biblii również jako Szymon Piotr, „Skała”, rybak, jeden z najbardziej znanych uczniów Jezusa Chrystusa) oraz Św. Paweł Apostoł (zwany również Pawłem z Tarsu, początkowy prześladowca chrześcijan, po nawróceniu uwierzył i realizował misję Bożą). Według różnych źródeł - obaj zginęli śmiercią męczeńską.

Również dla tej parafii ważną datą jest 22 maja 1995, kiedy Skoczów odwiedził papież Jan Paweł II. Ojciec Święty odprawił Mszę Świętą w wybudowanej w 1923 roku kaplicy (której patronem jest św. Jan Sarkander), znajdującej się na wzgórzu zwanym Kaplicówką. Swój obecny wygląd zawdzięcza projektowi cieszyńskiego architekta Alfreda Wiedermanna (przebudowa miała miejsce przed II wojną światową).

Od 1985 roku przed kaplicą stoi Krzyż Papieski, będący głównym elementem ołtarza ustawionego dwa lata wcześniej na lotnisku w Katowicach-Muchowcu podczas drugiej pielgrzymki polskiego papieża do ojczyzny. Niedawno byliśmy świadkami renowacji krzyża - wymiany blachy wypełniającej jego wnętrze na nierdzewną.
(za OX.pl)

Proboszczowie:
Ks. Piotr (PETRUS) XV w.
ks. Jerzy Tlamezius około roku 1500
ks. Wojciech Gagatkowski XVI w.
Ks. Krzysztof Hembigius XVII w.
Ks. Krzysztof Slenczik od (?) do 1673 r.
ks. Georgius Vitecius od 1673 r. do 1677 r.
ks. Jakub Dawid od 1677 r. do 1687 r.
ks. Jan Richwalski od 1699 r. do ok. 1715 r.
ks. Henryk Polivius od ok. 1715 r. do 1751 r.
ks. Andrzej Pstinsky (Pszczyński) od 1751 r. do 1765 r.
ks. Jan Nepomucen Walder /pierwszy dziekan skoczowski/ od 1765 r. do 1779 r.
ks. Antoni Geyer od 1779 r. do 1786 r.
ks. Antoni Walenty Schneider od 4 VIII 1786 r. do 9 VII 1806
ks. Józef Leopold Rużański od 18 VIII 1806 r. do 17 V 1838 r.
ks. Jan Kapinus od 1838 r. do 10 XI 1845 r.
ks. Dominik Raunbal od 9 II 1846 r. do VIII 1856 r.
ks. Józef Michałek od 19 II 1857 r. do 29 III 1890 r.
ks. Andrzej Kuczera od 1890 do 1895
ks. Franciszek Siemko od 1895 do 13 X 1899 r.
ks. Karol Żurek od 14 X 1899 r. do 7 II 1900 r.
ks. prałat Jan Ewangelista Mocko od 7 II 1900 r. do 10 XII 1935 r.
ks. prałat Emanuel Grim od 11 XII 1935 r. do 31 VII 1937 r.
ks. Józef Czaputa od 1 VIII 1937 r. do 17 XI 1938 r.,
ks. Karol Kałuża od 26 II 1939 r. do 23 IV 1940 r.
ks. Augustyn Pohl od 30 IV 1940 r. do 14 X 1968 r.
ks. Karol Picha od 15 X 1968 r. do 7 IX 1983 r.
ks. prałat Alojzy Zuber od IX 1983 r. do VI 2014
ks. Antoni Dewor od VI 2014 - nadal
Godziny nabożeństw:
W niedziele i święta:
lipiec,sierpień -7.00, 9.00, 11.00, 16.00 (sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce) i 18.00
w pozostałe miesiące - 6.25, 8.00, 8.30 (kaplica w Wiślicy) 9.30, 11.00 i 18.00
w tygodniu 6.15 i 18.00
w środę o 6.1

Kontakt:
43-430 Skoczów, ul. Kościelna 10
tel. 33 853 32 49 wew.26
tel. 338533249
Strona internetowa: http://www.parafiaskoczow.ox.pl
Kancelaria czynna:
wtorek: 8:00 - 12:00
środa: 15:00 - 17:30
czwartek: 8:00 - 12:00
piątek: 15:00 - 17:30 (15:00 -17:0