pw. Matki Bożej Różańcowej Skoczów

 
Autor: internet
 
 
 

Miejscowość: Skoczów
Wyznanie: Katolicki
Adres: Harcerska 12, 43-430 Skoczów, Polska

Krótka historia:
Najmłodsza skoczowska parafia. Budowę kaplicy na Górnym Borze - według projektu Krzysztofa Seemana - zainaugurował ks. proboszcz Michał Matejczyk. Działo się to wiosną, 13 kwietnia 1991 roku.Pierwsza Msza święta została odprawiona niewiele później - w Boże Ciało; przed murami kaplicy, gdzie znajdował się główny ołtarz. 5 października 1991 roku ze Szpitalika przeniesiono obraz Matki Bożej Różańcowej, namalowany przez Helenę Kocur. Nowa świątynia została poświęcona dwa dni później, w dzień wspomnienia Matki Bożej Różańcowej, przez Ordynariusza diecezji katowickiej ks. bpa Damiana Zimonia. 9 listopada - na mocy dekretu Ordynariusza - ustanowiono nową parafię przy kaplicy Matki Bożej Różańcowej. Jej administratorem został ks. Jan Piontek.

Erygacja parafii na Górnym Borze miała miejsce 7 października 1993 roku. Dwa dni wcześniej, ks. bp. Tadeusz Rakoczy poświęcił figurę Matki Bożej Różańcowej - dar marianina o. Franciszka Jaworskiego; pochodzącego z Jaworza, a pracującego w Fatimie. W 1995 roku rozpoczęto tradycję festynów parafialnych.

Na zakończenie XX wieku nastąpiła przeprowadzka na nowe probostwo. W 2002 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt kościoła. Wygrał go Jan Raszka, architekt ze Skoczowa. Dwa lata później rozpoczęto budowę świątyni. W 2008 roku został wykonany parking przy kaplicy.

Przez dwadzieścia lat (1994-2014) proboszczem był niedawno zmarły ks. Piotr Kocur. Obecnie jest nim ks. Zbigniew Macura, natomiast wikariuszem (od 2011 roku) - ks. Marcin Pomper. Do parafii należą następujące ulice: Górny Bór, Gustawa Morcinka, Parkowa, a także część Międzyświecia.

W ramach kościoła istnieje kilka wspólnot, m.in. Zespół Charytatywny, który prowadzi zbiórkę (oraz wydawanie) odzieży, żywności (we współpracy ze skoczowskimi sklepami spożywczymi), używanych mebli, sprzętu RTV i gospodarstwa domowego dla osób ubogich; ponadto utrzymuje stały kontakt z ludźmi będącymi w różnych potrzebach życiowych. (za OX>PL)

Proboszczowie:
ks. Zbigniew Macura

Godziny nabożeństw:
W soboty: 17:00
W niedziele i święta: 7:00, 9:30, 11:30, 16:30

Kontakt:
tel. 338577160, 338577161