ewangelicki Jaworze

 
Autor: akwarela Bogusław Heczko
 
Autor: allesis
 
 

Miejscowość: Jaworze
Wyznanie: Ewangelicko-Augsburski
Adres: 43-384 Jaworze Dolne, pl. Kościelny 25

Krótka historia:
do uzupełnienia

Proboszczowie:
proboszcz ks. Władysław Wantulok
proboszcz pomocniczy ks. Andrzej Krzykowski
diakon Ewa Below

Godziny nabożeństw:
do uzupełnienia

Kontakt:
tel. 33 817 22 79