pw. Cyryla i Metodego Herczawa

 
Autor: A. Georg
 
Autor: A. Georg
Autor: internet
Autor: Robert Manda
Autor: Robert Manda
 
 

Miejscowość: Herczawa
Wyznanie: Katolicki
Adres: Herczawa 52, 739 98 Herczawa, Czechy

Krótka historia:
Kościół św. św. Cyryla i Metodego (czes. Kostel svatého Cyrila a Metoděje) - świątynia rzymskokatolicka, znajdująca się na Czeskim Śląsku, w gminie Herczawa (Hrčava).
W przeszłości mieszkańcy wsi korzystali z kościoła w Jaworzynce, jednak od 1924 roku, kiedy znaleźli się w Czechosłowacji, konieczna była budowa nowego obiektu.
Drewniany kościół został wzniesiony w najwyżej położonym miejscu wsi, w roku 1936, według projektu inżyniera J. Dostála, a poświęcony 5 lipca tego roku przez Stanislava Weissmanna. Architekturą nawiązuje on do miejscowych tradycji budownictwa drewnianego. Orientowany, jednonawowy. Korpus konstrukcji zrębowej o wymiarach 13 m x 7 m, z zamkniętym sześciobocznie prezbiterium. Nakryty stromym dachem (obecnie eternitowym) z wieżyczką sygnaturki na kalenicy. We wnętrzu oryginalna, rzeźbiona chrzcielnica  dzieło miejscowego głuchoniemego artysty ludowego Andrzeja Zogaty (Ondřej Zogata) oraz naczynia mszalne kopie dzieł przechowywanych w mauzoleum Jana A. Komenskiego w Naarden. Pierwotny ołtarz z modrzewiowego drewna, wykonany w Państwowej Szkole Drzewnej w miejscowości Valašské Meziříčí, przeniesiono gdzie indziej. Obraz w ołtarzu, przedstawiający patronów kościoła (malował dr. Stankusz z Orłowej) jest darem przedwojennej czeskiej Macierzy Oświaty Ludowej.
Po konfiskacie przez hitlerowców w czasie II wojny światowej brązowego dzwonu, w 2006 roku zawieszono tu stalowy dzwonek pochodzący z sygnaturki na polskiej szkole w sąsiednim Bukowcu.

Proboszczowie:
Parafia rzymskokatolicka Jabłonków
Jabłonków 39
739 91 Jablunkov
proboszcz Janusz Kiwak
tel.: 558 357 698
Kom.: 731 238 091

Godziny nabożeństw:
Niedziela: 11:00

Kontakt:
tel.: 558 357 698
Kom.: 731 238 091